Zmiana kierunku jazdy

Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Wyróżniamy następujące rodzaje zmiany kierunku jazdy:

strzałka Skręt w prawo,
strzałka Skręt w lewo,
strzałka Zawracanie.

kolumna rowerzystów skręca w prawojak należy skręcać w prawo     rowerzysta skręca w lewojak należy skręcać w lewo

uwagaREKLAMY


Powiązane z tą stroną:
C-1 znak nakazujący skręt w prawo przed znakiem    C-2 znak nakazujący skręt w prawo za znakiem    B-22 znak zakazujący skrętu w prawo   C-3 znak nakazujący jazdę w lewo przed znakiem    C-4 znak nakazujący jazdę w lewo za znakiem    B-21 znak zakazujący skrętu w lewo    B-23 znak zakazujący zawracania    B-24 znak zakazu: koniec zakazu zawracania