Przekraczanie jezdni

Częścią drogi przeznaczoną do przechodzenia na jej drugą stronę jest P-10 przejście dla pieszych, oznaczone za pomocą popularnej "zebry" oraz zazwyczaj jej towarzyszący znak informacyjny D-6.
Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne D-36 lub podziemne D-35 dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego.

Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.
Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej, lub na takiej po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych - znajdując się już na tym przejściu, pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami - zobacz.
Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po wysepka z przystankiem i przejściem dla pieszych tym przejściu.


REKLAMYWARTO WIEDZIEĆ:
Jeśli do najbliższych "pasów" jest więcej niż 100 metrów, pieszy może przekroczyć jezdnię pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów, oraz że będzie:

strzałka ustępował pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom,
strzałka do przeciwległej krawędzi jezdni szedł drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Jeżeli w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia znajduje się skrzyżowanie, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu na takich samych jak powyżej warunkach.

Sprawdź, czy wiesz, kto ma wtedy pierwszeństwo - TUTAJ


 
Przekraczając jezdnię (również na pasach), pieszy musi pamiętać, że zabrania się między innymi:

  1. wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,
  2. wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
  3. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
  4. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
  5. przebiegania przez jezdnię,
  6. chodzenia po torowisku,
  7. wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone, lub opuszczanie ich rozpoczęto,
  8. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym jest urządzenie zabezpieczające, lub przeszkoda oddzielają drogę.

Powyższych przepisów nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze.

Zobacz film o przekraczaniu jezdni:

REKLAMY

Więcej informacji...