Tabliczki do znaków drogowych


Tabliczki do znaków drogowych dotyczą tego znaku drogowego pod którym zostały umieszczone i w zależności od znaczenia tego znaku oraz informacji zawartej na tabliczce - rozszerzają lub ograniczają znaczenie znaku.

Tabliczki które powinien znać rowerzysta:


znak T-1znak T-2znak T-6aznak T-7
znak T-8znak T-22znak T-27znak T-29

  REKLAMY
znak T-1

tabliczka T-1

Więcej

Tabliczka wskazuje odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego.

znak T-2

tabliczka T-2

Więcej

Tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo.

znak T-6a

tabliczka T-6a

Więcej

Tabliczka wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

znak T-7

tabliczka T-7

Więcej

Tabliczka wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

znak T-8

tabliczka T-8

Więcej

Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe.

znak T-22

tabliczka T-22

Więcej

Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych.

znak T-27

tabliczka T-27

Więcej

Tabliczka wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

znak T-29

tabliczka T-29

Więcej

Tabliczka informuje o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne.