C-16c  Droga dla pieszych i rowerzystów

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-16 i C-13 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i rowerzystów.

W tej sytuacji ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.