koniec drogi wewnętrznej

D-47  Koniec drogi wewnętrznej

Wyjazd z takiej drogi oznacza dla kierującego, że jest - podobnie jak np. wyjazd ze strefy ruchu, czy strefy zamieszkania - włączającym się do ruchu.

Co oznacza włączanie się do ruchu, tego chyba tłumaczyć Ci nie muszę...