koniec miejsca przeznaczonego na postój


T-3a  Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój

Tabliczka umieszczona pod znakiem D-18 wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój - jak na przykładzie obok.

Poniżej zobaczyć możesz nieprawidłowe zastosowanie tej tabliczki: