tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela


T-26 Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

Tabliczka wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się, zostanie usunięty na koszt właściciela.

Tabliczkę stosuje w pobliżu obiektów takich jak banki, sądy, obiekty wojskowe oraz w miejscach, gdzie pozostawienie pojazdu utrudnia lub zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.