S-1c

S-1  Sygnał czerwony

czerwone światło na sygnalizatorze
Sygnał czerwony oznacza dla kierującego zakaz wjazdu za sygnalizator.

Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania P-14, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem.
Następny będzie sygnał, podczas którego na sygnalizatorze wyświetlane będą jednocześnie dwa światła - czerwone z żółtym.

Sygnał czerwony migający, lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator, lub inne urządzenie nadające takie sygnały.

Mam nadzieję, że pamiętasz co jest ważniejsze - światła czy znaki?