WyprzedzanieJest to test jednej odpowiedzi. Po udzieleniu wszystkich dziesięciu odpowiedzi, kliknij na przycisk na samym dole. Dowiesz się - zobaczysz słowo: Źle - na które pytania odpowiedzi były niewłaściwe i jak w procentach udało Ci się ten mini test rozwiązać.

1. Podczas wyprzedzania należy zachować:
 A) wzmożoną uwagę,
 B) szczególną ostrożność,
 C) odstęp co najmniej 2 metry od kolumny pieszych.
2. Podczas wyprzedzania, pojazd wyprzedzany:
 A) musi zachować szczególną ostrożność,
 B) jest zobowiązany zawsze zjechać jak najbardziej w prawo,
 C) nie może przyspieszać.
3. Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia:
 A) wyprzedzanie jest zupełnie zabronione,
 B) nie wolno wyprzedzać pojazdów silnikowych,
 C) nie wolno wyprzedzać rowerzystów.
4. Zabrania się wyprzedzania kierującego rowerem jadącego po jezdni:
 A) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
 B) na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
 C) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.
5. Wyprzedzanie jest zabronione:
 A) na skrzyżowaniach o ruchu niekierowanym,
 B) na skrzyżowaniach typu "rondo",
 C) na wszystkich skrzyżowaniach.
6. Pojazd szynowy powinien być wyprzedzany:
 A) z każdej (dowolnie wybranej) strony,
 B) tylko z prawej strony,
 C) tylko z lewej strony.
7. Wyprzedzanie to przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika ruchu który:
 A) jest czasowo unieruchomiony,
 B) porusza się w tym samym kierunku,
 C) porusza się w przeciwnym kierunku.
8. Pojazd sygnalizujący zamiar skrętu w lewo, należy wyprzedzać:
 A) z dowolnej strony - i tak skręcający musi ustąpić wszystkim pierwszeństwa,
 B) tylko z jego lewej strony,
 C) tylko z jego prawej strony.
9. Wyprzedzanie pojazdu z jego prawej strony:
 A) jest zawsze zabronione,
 B) jest dozwolone na jezdni jednokierunkowej,
 C) jest zawsze dozwolone.
10. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego jest:
 A) jest zabronione na terenie zabudowanym,
 B) jest zawsze zabronione,
 C) jest zawsze dozwolone.  REKLAMY