Test numer 9 - tryb nauki


7 ) Który znak informuje o drodze dla rowerów?

8 ) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 2 - 3 - 1  
b) 2 - 1 - 3  
c) 3 - 1 - 2  

9 ) Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
a) światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta umieszczone z tyłu  
b) migające światło mijania barwy białej umieszczone z przodu  
c) przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec  

  Dalej