Test numer 9 - tryb nauki


10 ) W tej sytuacji kieruj±cy rowerem:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3  
b) pojedzie jako pierwszy  
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2  

11 ) Skrzyżowanie, to przecięcie się:
a) w jednym poziomie dróg maj±cych jezdnie  
b) dróg na różnych poziomach  
c) drogi twardej z drog± gruntow±  

12 ) Pojazd szynowy może być wyprzedzany:
a) rowerzy¶cie nie wolno wyprzedzać pojazdu szynowego  
b) tylko z jego prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie, lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej  
c) tylko z jego lewej strony  

  Dalej