Test numer 30 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:
a) jakiejkolwiek zmiany kierunku jazdy  
b) wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd  
c) wymijania się z innym rowerzystą  

2 ) Wyjeżdżając z parkingu na drogę, kierujący pojazdem powinien ustąpić pierwszeństwa:
a) wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z obu stron oraz pieszym  
b) rowerzyście nadjeżdżającemu tylko z lewej strony  
c) motorowerzyście nadjeżdżającemu tylko z prawej strony  

3 ) Kierujący rowerem:
a) powinien jeździć tylko po poboczu  
b) nie może wyprzedzać wolno jadących pojazdów w korku z ich prawej strony  
c) wyjątkowo może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych w ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do 10 lat  

  Dalej