Test numer 30 - tryb nauki


4 ) Widząc ten znak, umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, kierujący rowerem:
a) jest ostrzegany o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo, a drugi w prawo  
b) jest ostrzegany o nieokreślonej liczbie zakrętów  
c) powinien spodziewać się pierwszego zakrętu po przejechaniu co najmniej 150 metrów  

5 ) Ten znak obowiązuje:
a) na wszystkich jezdniach na najbliższym skrzyżowaniu  
b) na najbliższym skrzyżowaniu, a jeżeli jest umieszczony w obrębie skrzyżowania, to dotyczy tylko najbliższej jezdni przed którą się znajduje,  
c) na najbliższym skrzyżowaniu, oraz na odcinku drogi od znaku do tego skrzyżowania  

6 ) Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest:
a) dozwolone zawsze, kiedy tylko odległość od wyznaczonego przejścia przekracza 100 metrów  
b) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 metrów i pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom  
c) dozwolone na obszarze zabudowanym, tylko na przejściach dla pieszych  

  Dalej