Test numer 29 - tryb nauki


10 ) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3  
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2  
c) jedzie jako pierwszy  

11 ) Autostrada to droga dwujezdniowa, na której:
a) dopuszcza się ruch poprzeczny  
b) nie dopuszcza się ruchu motocykli  
c) nie dopuszcza się ruchu rowerów  

12 ) Rower powinien być wyposażony w:
a) światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta, umieszczone z tyłu  
b) światło pozycyjne barwy białej, umieszczone z przodu  
c) dwa skutecznie działające hamulce  

  Dalej