Test numer 28 - tryb nauki


13 ) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ustępuje pojazdowi z numerem 2  
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3  
c) jedzie pierwszy  

14 ) Widząc ten znak, kierujący pojazdem powinien:
a) być przygotowanym do zatrzymania się przed przejazdem kolejowym z zaporami  
b) zachować szczególną ostrożność  
c) ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony  

15 ) Opatrując ranę w której tkwi wbity przedmiot, należy go:
a) natychmiast wyjąć  
b) docisnąć mocno do rany celem ustabilizowania  
c) pozostawić w ranie