Test numer 29 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) "Prawo o ruchu drogowym" obowiązuje:
a) tylko osoby kierujące pojazdami  
b) wszystkich uczestników ruchu drogowego  
c) tylko posiadaczy praw jazdy, kart rowerowych i motorowerowych  

2 ) Kierujący stwarza zagrożenie w ruchu drogowym:
a) przejeżdżając przez przejście dla pieszych  
b) wyprzedzając na jezdni jednokierunkowej  
c) wyprzedzając przed wierzchołkiem wzniesienia  

3 ) Poruszając się w strefie zamieszkania, kierujący:
a) powinien liczyć się z tym, iż piesi mogą korzystać z całej szerokości drogi  
b) ma pierwszeństwo przed pieszymi  
c) może zatrzymywać się tylko w wyznaczonych miejscach  

  Dalej