Test numer 29 - tryb nauki


4 ) Znak ten informuje o:
a) obowiązku jazdy prosto przez skrzyżowanie  
b) jednym pasie ruchu  
c) jednym kierunku ruchu  

5 ) Znak ten:
a) nakazuje jazdę z prędkością nie większą niż 30 km/h  
b) ogranicza prędkość jazdy do 30 km/h  
c) nakazuje jazdę z prędkością nie mniejszą niż 30 km/h  

6 ) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) jazdy po drogach głównych  
b) rozdzielania kolumny pieszych  
c) jazdy po chodniku w każdych warunkach  

  Dalej