Test numer 28 - tryb nauki


7 ) Który ze znaków nie należy do znaków nakazu?

8 ) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) jedzie pierwszy  
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2  
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3  

9 ) Szczególna ostrożność dotyczy:
a) tylko pieszych przekraczających jezdnię  
b) tylko kierujących pojazdami  
c) w równym stopniu pieszych i kierujących pojazdami  

  Dalej