Test numer 28 - tryb nauki


10 ) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ustępuje pojazdowi z numerem 3  
b) jedzie ostatni  
c) ustępuje pojazdowi z numerem 2  

11 ) W zorganizowanej kolumnie rowerowej nie może jechać więcej niż:
a) 20 rowerów  
b) 10 rowerów  
c) 15 rowerów  

12 ) Pas ruchu na jezdni jest przeznaczony do:
a) jazdy wyłącznie rowerami jednośladowymi  
b) poruszania się jednego rzędu pojazdów  
c) przekraczania jezdni przez pieszych  

  Dalej