Test numer 28 - tryb nauki


4 ) Rowerzysta mijając ten znak:
a) nie może zawrócić tylko na najbliższym skrzyżowaniu  
b) może zawrócić jeszcze przed skrzyżowaniem  
c) może skręcić w lewo na skrzyżowaniu  

5 ) Znak ten oznacza, że:
a) zakaz ruchu dotyczy tylko rowerów jednośladowych  
b) na drogę nie można wjechać tylko od strony umieszczenia znaku  
c) droga jest zamknięta dla ruchu  

6 ) Rowerzysta skręcając w drogę poprzeczną, przez którą przechodzą piesi:
a) ma przed pieszymi pierwszeństwo  
b) jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym mimo, że nie ma tam wyznaczonego przejścia  
c) jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym, ale tylko kiedy korzystają z przejścia dla pieszych  

  Dalej