Test numer 28 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Droga jest przeznaczona do ruchu:
a) tylko pieszych  
b) pojazdów i pieszych  
c) tylko pojazdów  

2 ) Przejeżdżanie obok innego rowerzysty poruszającego się w kierunku przeciwnym to:
a) omijanie  
b) wyprzedzanie  
c) wymijanie  

3 ) Kierujący stwarza zagrożenie w ruchu:
a) ciągnąc za pojazdem sanki z dziećmi  
b) wymijając się z innym pojazdem w strefie zamieszkania  
c) wyprzedzając na ulicy jednokierunkowej  

  Dalej