Test numer 27 - tryb nauki


4 ) Znak ten:
a) oznacza obowi±zek ust±pienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszaj±cym się t± drog±  
b) oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drog± z pierwszeństwem  
c) zezwala na wjazd na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli drog± z pierwszeństwem nie poruszaj± się inne pojazdy  

5 ) Znak ten oznacza, że:
a) droga jest zamknięta tylko dla pojazdów silnikowych  
b) droga jest całkowicie zamknięta dla ruchu  
c) na drogę nie można wjechać od strony umieszczenia tego znaku  

6 ) W strefie zamieszkania, kieruj±cy każdym pojazdem, w tym także rowerem:
a) może parkować w miejscach dowolnie wybranych  
b) może jechać z prędko¶ci± 15 km/h  
c) może przekroczyć prędko¶ć 20 km/h  

  Dalej