Test numer 27 - tryb nauki


7 ) Który znak wymaga bezwzględnego zatrzymania się?

8 ) W tej sytuacji kieruj±cy rowerem:
a) jedzie pierwszy  
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3  
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2  

9 ) Ruch jednokierunkowy:
a) dotyczy pieszych na chodnikach  
b) dotyczy tylko i wył±cznie rowerów  
c) jest okre¶lony odpowiednim znakiem i dotyczy tylko pojazdów  

  Dalej