Test numer 27 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Kierujący rowerem, w pierwszej kolejności jest obowiązany poruszać się:
a) po jezdni  
b) po poboczu, chyba że ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych  
c) ścieżką dla pieszych  

2 ) Dojeżdżając do przejścia dla pieszych na którym ruch jest kierowany i otwarty dla pojazdów, a mimo to na przejściu znajduje się pieszy, kierujący rowerem powinien:
a) pośpieszyć pieszego sygnałem dźwiękowym  
b) kontynuować jazdę  
c) zachować szczególną ostrożność  

3 ) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) zmieniać pasy ruchu bez uprzedniego sygnalizowania tego zamiaru  
b) jazdy, trzymając kierownicę tylko jedną ręką  
c) omijać pojazdy  

  Dalej