Test numer 25 - tryb nauki


4 ) Znak ten:
a) nie dotyczy rowerzystów  
b) zabrania skręcania w lewo  
c) nakazuje jazdę w lewo  

5 ) Ten znak:
a) ostrzega o innym niebezpieczeństwie za zakrętem  
b) nakazuje jazdę w prawo  
c) ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w prawo  

6 ) Wyprzedzany rowerzysta:
a) zawsze musi zatrzymać się aby ułatwić wyprzedzanie  
b) może zjechać najbardziej na prawo i w razie potrzeby - zatrzymać się dla ułatwienia wyprzedzania  
c) może przyspieszyć  

  Dalej