Test numer 25 - tryb nauki


7 ) Który z tych znaków zabrania wjazdu rowerem?

8 ) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2  
b) jedzie ostatni  
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3  

9 ) Cofanie pojazdu jest:
a) dozwolone na drodze ekspresowej  
b) dozwolone na moście lub wiadukcie  
c) zabronione w tunelu  

  Dalej