Test numer 25 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Dojeżdżając do przystanku tramwajowego bez wysepki, na którym stoi tramwaj, kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:
a) na wysokości znaku oznaczającego przystanek  
b) w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju  
c) tuż przed przejściem dla pieszych przy przystanku  

2 ) Włączając się do ruchu, kierujący pojazdem powinien:
a) ustąpić pierwszeństwa pieszym, ale tylko wówczas, gdy skręca w lewo  
b) zachować ostrożność  
c) ustąpić pierwszeństwa pojazdom już będącym w ruchu  

3 ) Wolno Ci wyprzedzać innych:
a) na przejazdach tramwajowych z wyjątkiem przejazdów o ruchu kierowanym  
b) na przejazdach dla rowerzystów i bezpośrednio przed nimi  
c) na skrzyżowaniach typu rondo  

  Dalej