Test numer 24 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Przy wymijaniu, kierujący rowerem jest obowiązany:
a) zachować szczególną uwagę  
b) zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu (uczestnika ruchu) i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość  
c) zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się  

2 ) Rower powinien posiadać:
a) bagażnik z tyłu pojazdu, przeznaczony do przewozu innej osoby  
b) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku  
c) lusterko wsteczne umieszczone po prawej stronie pojazdu  

3 ) Dojeżdżając do wyposażonego w wysepkę przystanku na którym stoi tramwaj, kierujący pojazdem powinien:
a) zatrzymać pojazd, gdyż piesi mogą w dowolnym miejscu przechodzić na wysepkę  
b) kontynuować jazdę, nie zwracając uwagi na pieszych  
c) przejechać obok wysepki, zachowując szczególną ostrożność  

  Dalej