Test numer 24 - tryb nauki


4 ) Kierujący pojazdem widząc ten znak, w razie zbliżania się pociągu powinien zatrzymać swój pojazd:
a) co najmniej 15 metrów przed tym znakiem  
b) przy tym znaku  
c) co najmniej 10 metrów przed tym znakiem  

5 ) Czy kierujący rowerem obowiązany jest zastosować się do tego znaku:
a) tak, ale tylko w strefie zamieszkania  
b) tak  
c) nie  

6 ) Widząc tramwaj wyjeżdżający z pętli po prawej stronie drogi, rowerzysta:
a) ustępuje pierwszeństwa jeżeli tramwaj jedzie z jego prawej strony  
b) ma zawsze przed nim pierwszeństwo, bo tramwaj włącza się do ruchu  
c) musi zawsze ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym  

  Dalej