Test numer 21 - tryb nauki


7 ) Który ze znaków dotyczy drogi (ścieżki) dla pieszych?

8 ) Na tym skrzyżowaniu:
a) kolejność będzie następująca: 3 - 2 - 1  
b) rowerzysta pojedzie pierwszy  
c) najpierw pojedzie motorowerzysta  

9 ) Rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerów zabrania się:
a) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny  
b) wymijania się z innym rowerzystą  
c) jazdy, trzymając tylko jedną rękę na kierownicy  

  Dalej