Test numer 21 - tryb nauki


10 ) W tej sytuacji:
a) ostatni opuści skrzyżowanie pojazd nr 3  
b) rowerzysta musi przejść na chodnik, bo inaczej nie da się ustalić pierwszeństwa  
c) rowerzysta pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto  

11 ) Uszkodzona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:
a) pozwala wyprzedzać na takim skrzyżowaniu  
b) zwalnia od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności  
c) wskazuje kierującym ustalenie pierwszeństwa przejazdu, przez zwrócenie uwagi na wskazania znaków drogowych  

12 ) Rowerzysta wjeżdżając z drogi rowerowej na pobocze:
a) ma pierwszeństwo przed pieszymi idącymi tym poboczem  
b) włącza się do ruchu  
c) ma pierwszeństwo przed znajdującymi się tam rowerzystami  

  Dalej