Test numer 21 - tryb nauki


4 ) W którym kierunku może jechać rowerzysta, jeżeli na drodze znajduje się ten znak:
a) w prawo lub w lewo, skręcając przed znakiem  
b) w prawo lub w lewo, skręcając za znakiem  
c) w prawo a potem w lewo, skręcając za znakiem  

5 ) Znak ostrzega o przejeŸdzie kolejowym, który:
a) znajduje się zawsze w odległości 500 metrów od znaku  
b) może być wyłącznie przejazdem jednotorowym  
c) nie jest wyposażony ani w zapory, ani w półzapory  

6 ) Chodnik lub scieżka dla pieszych, to część składowa:
a) nie określa się  
b) drogi  
c) jezdni  

  Dalej