Test numer 21 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Włączanie się do ruchu następuje:
a) przy wjeżdżaniu na drogę ze strefy zamieszkania  
b) przy rozpoczynaniu jazdy po przepuszczeniu niewidomego pieszego, który wszedł na jezdnię nie na pasach  
c) przy rozpoczynaniu jazdy po każdym zatrzymaniu się  

2 ) Pieszy to osoba, która:
a) znajduje się poza pojazdem na drodze, a również jadąca na wrotkach czy deskorolce  
b) porusza się tylko po chodniku lub poboczu  
c) jest przewożona pojazdem  

3 ) Kiedy pieszy może korzystać z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów:
a) zawsze  
b) w razie braku chodnika lub pobocza  
c) tylko wtedy, kiedy nie poruszają się po tej drodze rowerzyści  

  Dalej