Test numer 17 - tryb nauki


10 ) W tej sytuacji:
a) pojazdy powinny stosować się do znaków drogowych  
b) pojazd nr 3 ustępuje wszystkim pierwszeństwa  
c) tramwaj z nr 2 jedzie pierwszy  

11 ) Do obowiązkowego wyposażenia roweru należą m.in.:
a) światło odblaskowe zamocowane w szpychach koła  
b) błotnik  
c) sygnał dźwiękowy  

12 ) Jadąc rowerem przez plac (np. parking), na którym nie wyodrębniono chodnika i ruch pojazdów i pieszych odbywa się po tej samej powierzchni:
a) rowerzysta powinien jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym  
b) rowerzysta ma pierwszeństwo przed pieszymi  
c) pierwszeństwo nie zostało określone przepisami  

  Dalej