Test numer 17 - tryb nauki


13 ) W tej sytuacji rowerzysta z nr 1:
a) jedzie ostatni  
b) jedzie jako pierwszy  
c) ustępuje tylko pojazdom nr 3 i 4  

14 ) Pieszy widząc ten znak na obszarze zabudowanym:
a) wchodząc na jezdnię musi upewnić się, czy bezpośrednio przed nim nie nadjeżdża pojazd  
b) ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem w każdej sytuacji  
c) może przebiegać przez jezdnię  

15 ) Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
a) natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie  
b) udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta  
c) nie dotykać ofiary, wezwać pomoc