Test numer 7 - tryb nauki


4 ) Przedstawiony znak informuje, że miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych przez jezdnię znajduje się:
a) w odległości 10 metrów od znaku  
b) bezpośrednio za znakiem  
c) w odległości do 100 metrów od znaku  

5 ) Kierujący rowerem widząc ten znak:
a) wjedzie na drogę jednokierunkową  
b) powinien jechać prosto przez skrzyżowanie  
c) może (z zachowaniem szczególnej ostrożności), skręcić w prawo na skrzyżowaniu  

6 ) Wyjeżdżając z boiska szkolnego na drogę, rowerzysta:
a) włącza się do ruchu  
b) ma pierwszeństwo przed innym rowerzystą, nadjeżdżającym z jego prawej strony  
c) ma pierwszeństwo przed tramwajem nadjeżdżającym z jego lewej strony  

  Dalej