Test numer 7 - tryb nauki


7 ) Który z tych znaków ostrzega przed rowerzystami?

8 ) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) pojedzie jako pierwszy  
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 2  
c) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi z numerem 3  

9 ) Poza obszarem zabudowanym, po zmroku, należy nosić elementy odblaskowe:
a) tylko do ukończenia 10 roku życia  
b) tylko do chwili ukończenia 15 lat  
c) w każdym wieku  

  Dalej