Test numer 7 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Będąc wyprzedzanym, kierujący rowerem:
a) powinien się zatrzymać  
b) powinien zawsze zmniejszyć prędkość  
c) nie może zwiększać prędkości w trakcie wyprzedzania  

2 ) Jadąc wzdłuż po chodniku, kierujący rowerem:
a) powinien ustąpić pierwszeństwa tylko osobom z widocznym kalectwem  
b) może poruszać się z dowolną prędkością  
c) musi zawsze ustąpić pierwszeństwa pieszemu  

3 ) Rowerzyści mogą wyprzedzać samochody z ich prawej strony:
a) nigdy, w żadnym wypadku  
b) kiedy samochody wolno jadą w korku  
c) zawsze, kiedy tylko jest taka okazja  

  Dalej