Test numer 20 - tryb nauki


4 ) Znak ten oznacza:
a) wyznaczone miejsce przeznaczone do zawracania dla wszystkich pojazdów  
b) miejsce przejazdu przez jezdnię dla kierujących rowerami  
c) przejście dla pieszych  

5 ) Widząc ten znak, kierujący rowerem:
a) nie może jechać prosto przez skrzyżowanie  
b) może zawrócić na skrzyżowaniu  
c) może skręcić w prawo na skrzyżowaniu  

6 ) Odległość między kolumnami rowerzystów:
a) powinna wynosić co najmniej 100 metrów  
b) nie może być mniejsza niż 200 metrów  
c) nie jest ustalona  

  Dalej