Test numer 20 - tryb nauki


7 ) Który ze znaków nie dotyczy przejazdu kolejowego?

8 ) W tej sytuacji kolejność jest następująca:
a) 2 - 1 - 3  
b) 3 - 1 - 2  
c) 3 - 2 - 1  

9 ) Rowerzyście wolno korzystać z chodnika:
a) kiedy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem  
b) tylko wówczas, kiedy musi dojechać do swojego domu  
c) zawsze, kiedy ma na to ochotę  

  Dalej