Test numer 1 - tryb nauki


10 ) W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:
a) 4 - 1 - 2 - 3  
b) 1 - 2 - 3 - 4  
c) 3 - 4 - 1 - 2  

11 ) Jazda rowerzysty po chodniku jest:
a) dozwolona przy spełnieniu określonych warunków  
b) zawsze dozwolona  
c) zawsze zabroniona  

12 ) Widząc autobus (lub tramwaj) wyjeżdżający z zajezdni na drogę, kierujący rowerem:
a) powinien ustąpić pierwszeństwa bez względu na to, z której strony autobus wyjeżdża  
b) może przejechać przed nim, gdyż autobus włącza się do ruchu
c) powinien ustąpić pierwszeństwa autobusowi, jeżeli wyjeżdża on z prawej strony rowerzysty  

  Dalej