Test numer 1 - tryb nauki


13 ) W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
a) jedzie pierwszy  
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3  
c) ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem numer 2  

14 ) Znak ten (w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32) oznacza:
a) miejsce parkingowe  
b) miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu  
c) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się  

15 ) Jeżeli osoba ranna w wypadku drogowym doznała złamania, w którym kość przebiła skórę, to należy:
a) wyłącznie unieruchomić kończynę bez opatrunku, by nie wywierała ucisku na kość  
b) miejsce przebicia skóry opatrzyć jak każdą inną ranę
c) przy nieznacznym krwawieniu założyć mocny opatrunek uciskowy