Test numer 17 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Kierujący rowerem dojeżdżając do skrzyżowania, w pierwszej kolejności stosuje się do:
a) znaków drogowych pionowych  
b) wyświetlanych sygnałów świetlnych  
c) poleceń wydawanych przez znajdującego się tam policjanta  

2 ) Rowerzyście zabrania się całkowicie:
a) czepiania się innych pojazdów  
b) jazdy blisko lewej krawędzi jezdni  
c) jazdy po poboczu  

3 ) Odległość między kolumnami rowerzystów:
a) powinna wynosić co najmniej 100 metrów  
b) nie może być mniejsza niż 200 metrów  
c) nie jest ustalona  

  Dalej