Test numer 17 - tryb nauki


4 ) Po minięciu tego znaku:
a) obowiązuje zakaz zatrzymywania się w dowolnym miejscu  
b) rowerzyści mają obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszym  
c) obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, aż do najbliższego skrzyżowania  

5 ) Znak ten umieszczony na obszarze zabudowanym nie dotyczy rowerzystów parkujących:
a) na chodniku  
b) w miejscu, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie  
c) na poboczu  

6 ) Który z niżej wymienionych pojazdów nie jest włączającym się do ruchu?
a) wyjeżdżający z drogi oznaczonej znakiem "STOP"  
b) wyjeżdżający z pobocza na jezdnię  
c) wyjeżdżający ze strefy zamieszkania  

  Dalej