Test numer 14 - tryb nauki


7 ) Który z tych znaków informuje, że znajdujemy się na drodze głównej?

8 ) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) jedzie jako pierwszy  
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3  
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 4  

9 ) Podczas jazdy po poboczu rowerzysta może:
a) jeździć dowolną stroną drogi - jak mu wygodniej  
b) czepiać się innych pojazdów (ułatwia i uprzyjemnia to jazdę)  
c) używać sygnału dźwiękowego celem ostrzeżenia innych uczestników ruchu drogowego  

  Dalej