Test numer 14 - tryb nauki


10 ) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 1 - 3 - 2  
b) 2 - 3 - 1  
c) 2 - 1 - 3  

11 ) Liczba pieszych idących po jezdni w kolumnie obok siebie nie może przekraczać:
a) sześciu, a jeśli są to piesi do lat 10 - czterech  
b) czterech, a jeśli są to piesi do lat 10 - dwóch  
c) czterech również wtedy, gdy są to piesi do lat 10  

12 ) Obowiązkowe wyposażenie roweru powinno obejmować:
a) z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt, oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające  
b) lusterko wsteczne  
c) bagażnik  

  Dalej