Test numer 14 - tryb nauki


4 ) Rowerzysta, widząc ten znak:
a) musi skręcić w lewo za znakiem  
b) musi skręcić w lewo przed znakiem  
c) może, z zachowaniem szczególnej ostrożności skręcić w prawo  

5 ) Znak ten:
a) dotyczy pobocza  
b) dotyczy tylko rowerów wielośladowych  
c) dotyczy tylko jezdni  

6 ) Przy omijaniu kierujący rowerem jest obowiązany:
a) zachować szczególną ostrożność  
b) zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu (uczestnika ruchu) i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość  
c) zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się  

  Dalej