Test numer 13 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Włączając się do ruchu musisz:
a) zasygnalizować zamiar prawą ręką  
b) zachować szczególną ostrożność  
c) ustąpić pierwszeństwa pojazdom będącym w ruchu tylko z Twojej prawej strony  

2 ) Omijanie jest to:
a) przejeżdżanie obok nie poruszającego się uczestnika ruchu lub przeszkody  
b) przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku  
c) przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku  

3 ) Jako uprzywilejowanemu, należy ułatwić przejazd każdemu pojazdowi:
a) Straży Pożarnej  
b) wysyłającemu niebieski sygnał błyskowy i sygnał dźwiękowy  
c) z napisem "POLICJA"  

  Dalej