Test numer 13 - tryb nauki


4 ) Znak oznacza:
a) nakaz jazdy na wprost przez najbliższe skrzyżowanie  
b) wjazd na drogę jednokierunkową  
c) obowiązujący kierunek jazdy cały czas prosto  

5 ) Znak ten:
a) ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści mogą przejeżdżać przez jezdnię  
b) informuje, że jest to droga dla rowerzystów  
c) zakazuje wjazdu rowerzystom  

6 ) Czy kierujący pojazdem może zawracać na jezdni jednokierunkowej:
a) nie  
b) tak, jeżeli nie utrudni to ruchu innym pojazdom  
c) tak, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu  

  Dalej