Test numer 11 - tryb nauki


4 ) Sygnał ten oznacza:
a) że za chwilę zapali się sygnał zielony  
b) zakaz wjazdu  
c) zezwolenie na ruch  

5 ) Ten znak, na drodze o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h, jest umieszczany zawsze:
a) w odległości najwyżej 10 metrów od skrzyżowania  
b) w odległości do 25 metrów od skrzyżowania  
c) zaraz przy skrzyżowaniu  

6 ) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) omijania pojazdów, które zatrzymały się w celu przepuszczenia pieszych  
b) wyprzedzania pojazdów  
c) wymijania pojazdów  

  Dalej